top of page

Båtførerprøven

Det er mer moro i båt når du vet hva du driver med. Du føler deg tryggere, omgivelsene stoler på deg, og du får større frihet. Med frihet følger ansvar, og ved å ta Båtførerprøven lærer du å ferdes sikkert og hensynsfullt i fritidsbåt. Dessuten gir mange forsikringsselskaper lavere forsikrningspremie når du har Båtførerbevis.

Båtførerprøven
Gjennom Båtførerprøven får du en innføring i navigasjon og bruk av navigasjonsinstrumenter. Du lærer om lanterner, nødsignal og sjøens trafikkregler. Videre får du en innføring i sjømannskap, sikker bruk av båt og håndtering av nødsituasjoner. Båtførerprøven er en frivillig, teoretisk prøve, og blir sett på som et godt teoretisk grunnlag for å føre fritidsbåt på inntil 15 meter. Den gir ingen formell kompetanse med hensyn til hvilke fartøy du kan føre, men som fører av fritidsbåt må du ha nødvendige ferdigheter i bruk av båt, slik at navigering og behandling av båten skjer i samsvar med godt sjømannskap.

Båtførerprøven er obligatorisk (for alle født etter 1. januar 1980) for båter mellom 7 og 15 meter, og med motor
større enn 25 hester.

Båtførerkurs
Det blir arrangert kurs over hele landet av båtforeninger, båtskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, studieorganisasjoner etc. Kurset har hovedvekt på emnene sjømannskap, navigasjon, lover og regler, og blir avsluttet med en skriftlig eksamen. Etter bestått prøve utsteder sensor Båtførerbeviset.
For å få Båtførerbevis må du ha fylt 16år. Dersom du mister det gamle beviset, kan du ta kontakt med Norsk Test for å få utstedt duplikat.

bottom of page