top of page

Fagområder

 

Seiling

Under dette området dekkes både seilteori, praksis, navigasjon og sikkerhet under seilas. Dessuten omfattes den praktiske behandling av båt som f. eks. roing. På de yngre trinn blir båtbehandling det vesentlige. Navigasjon kommer først inn på 13 - 15 års stadiet. På dette trinnet taes båtførerprøven. Det er ønskelig at all undervisning i navigasjon gjennomføres målrettet etter fagplan for D5L Kystskippersertifikat for lystbåter. Opplæringen vil foregå som en kombinasjon av teori og praksis. Det vil være viktig å benytte det båtmateriellet vi til enhver tid har tilgjengelig, mest mulig aktivt. Dette vil gi positiv læringseffekt. Forholdene må derfor legges til rette for utstrakt bruk av materiellet.

 

Sjømannskap

Dette omfatter både de daglige rutiner ombord, sikkerhet så vel som vedlikehold av fartøy, både i form av det konkrete vedlikehold av det enkelte fartøy og generelt om vern av fartøyer. Dessuten hører områder som tauverk, seilmakeri og båtkunnskap under denne delen.

 

Ansvar

Dette omfatter både ansvar for seg selv, for andre, for materiell og dessuten miljøet. Opplæringen tilpasses de enkelte trinn. Viktigheten av felles innsats er nødvendig å presisere.

 

Sjø- og kystkultur

Opplæringen blir mer teoretisk anlagt og med økende vekt på sammenhenger i samfunnet, etter som alderen øker.

 

Miljøvern

Det er viktig å fremme bevissthet om en riktig bruk av det sårbare miljøet vi lever i.

 

Foreningsmiljø

Opplæring i de goder fellesskapet gir oss. Ligger nært opp til ansvarsbiten. Mens de yngre lærer om viktigheten, lærer de eldre om hvordan de selv kan være med å påvirke foreningens arbeidskurs.

 

Ledelse.

Det er først på lederopplæringstrinnet dette kommer inn i fullt monn. Utdannelsen bør være på to år. I tillegg kommer de to årene som båtsmann. Denne tiden som er en modningstid, skal dekke følgende områder, i en kombinasjon mellom teori og praksis:

  • Pedagogikk - bruk av hjelpemidler, aktivisering, motivering, tale.

  • Lederrollen, foreningsmiljø.

  • Navigasjon - praktisk kystnavigasjon og sjøveisregler.

  • Seilteori, regattaseiling.

  • Båtkunnskap - grundig kunnskap om foreningens fartøyer, vedlikehold og fartøyvern.

  • Sikkerhet, førstehjelp.

  • Økonomi - regnskapsførsel.

bottom of page