top of page

Medlemsinformasjon:

Vi har konvertert det vi har funnet av gamle medlemslister over i vårt digitale system. Dette har medført at vi har funnet ut av vi mangler det meste av info på de fleste medlemmer fra før sjøkorps nummer ca 1500.  Og på de vi har navn og nummer på stemmer selvsagt ikke kontaktinfo lengre.

 

Da vi gjerne ønsker av historiske årsaker å ha en mest mulig komplett liste setter vi pris på om du, hvis du er tidligere medlem hos oss fyller ut skjemaet under og sender det inn til oss. 

 

Informasjonen vil selvsagt ikke bli delt med noen andre, kun for internt bruk hos oss, og ønsker du heller ikke å være på vår oldboys mailliste så gi bare beskjed.

Your details were sent successfully!

bottom of page