top of page

Grunnopplæring

I Sjøkorpset vil du lære å være trygg når du ferdes på sjøen. Vår opplæring går igjennom alle trinn fra det helt enkle og elementære til det mest avanserte du vil behøve for en langtur på havet.

Badevettreglene

 1. Lær å svømme.

 2. Bad aldri alene.

 3. Bad ikke når du er sulten, like etter at du har spist eller når du er påvirket av rusmidler.

 4. Stup ikke uten å vite hvor dypt det er.

 5. Svøm langs land. Svøm ikke under brygge eller foran stupebrett.

 6. Dytt ikke andre ut i vannet.

 7. Dukk aldri noen under vann!

 8. Gå på land hvis du føler deg kald eller uvel.

 9. Rop på hjelp bare hvis du er i fare - aldri ellers.

 10. Bruk godkjent redningsvest.

 

Sommeren er en fin tid for bading og vannaktiviteter.

Det er dermed viktig å kunne badevettsreglene. 

Sjøvettreglene

 1. Tenk sikkerhet Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

 2. Ta med nødvendig utstyr Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

 3. Respekter vær og farvann Båten må bare benyttes under egnede forhold.

 4. Følg Sjøveisreglene Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.

 6. Vær uthvilt og edru Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

 7. Vis hensyn Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

bottom of page